Webbplatsens tillgänglighet

Region Halland står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den.

Den här redogörelsen beskriver hur viahalland.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss, så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Redogörelsen är uppdelad på vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer.

 • Användning utan synförmåga
 • Användning med nedsatt synförmåga
 • Användning med nedsatt finmotorik eller styrka
 • Användning med kognitiv nedsättning

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Via Halland som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss på följande sätt:

Mejla till: regionen@regionhalland.se

Ring på telefonnummer: 035 – 13 48 00

Fler kontaktuppgifter till Region Halland

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Mejla till: regionen@regionhalland.se

Ring på telefonnummer: 035 – 13 48 00

Fler kontaktuppgifter till Region Halland

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Problem vid användning utan synförmåga

 • Rubriker kan inte användas för att orientera sig i innehållet då vissa rubriker består av till exempel enskilda sifferuppgifter.
 • Rubriknivåerna nästlas inte korrekt och gör det svårare att orientera sig i strukturen.
 • Sajten kan inte navigeras då länkar till undersidor konsekvent heter ”Läs mer” oavsett vart de leder.
 • Att ta sig tillbaka från startsidan från undersidor är svårt då den länkade logotypen som leder till startsidan saknar länktext.
 • Att navigera på sidan via den kontext som semantisk markup erbjuder är inte möjligt då alla delar märks upp med identisk section-tagg utan någon aria-label som kan ge kontext.
 • Det är inte möjligt att identifiera huvudinnehållet på sidan då det saknas en main-tagg.
 • Det är inte möjligt att gå direkt till innehållet då det saknas en så kallad skiplink.
 • Huvudnavigationen är svår att identifiera då det saknas semantisk uppmärkning som t.ex. en nav-tagg eller en aria-label på den lista som utgör huvudmenyn.
 • Listor på sidan kan vara svåra att förstå då de saknar en aria-label som erbjuder kontext.
 • Användare kan få svårt att hitta till undersidor då de möter en karusell tidigt på sidan som fungerar som navigation, men alla länkar i den leder till ett och samma ställe där liknande puffar upprepas längre ned på samma sida.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Innehållet är delvis oläsligt eftersom det har låg kontrast.
 • Innehållet är delvis oläsligt eftersom det ligger ovanpå en autospelande video.
 • Delar av gränssnittet är svåra att identifiera då de har för låg kontrast.
 • Vissa rubriker och innehåll är omöjliga att läsa för användare som behöver zooma texten då de lägger sig över varandra eller försvinner utanför kant.
 • Hamburgermenyn kan inte nås via tangentbord vilket hindrar användare som zoomar gränssnittet eller har ett litet fönster att nå huvudmenyn.
 • Webbplatsen kan inte navigeras med tangentbord då det saknas ett fokusbeteende och webbläsarens eget fokusbeteenden inte alltid är tillräckligt tydligt för seende användare.
 • Rubriker kan inte användas för att orientera sig i innehållet då vissa rubriker består av till exempel enskilda sifferuppgifter.
 • Rubriknivåerna nästlas inte korrekt och gör det svårare att orientera sig i strukturen.
 • Sajten kan inte navigeras då länkar till undersidor konsekvent heter ”Läs mer” oavsett vart de leder.
 • Att ta sig tillbaka från startsidan från undersidor är svårt då den länkade logotypen som leder till startsidan saknar länktext.
 • Att navigera på sidan via den kontext som semantisk markup erbjuder är inte möjligt då alla delar märks upp med identisk section-tagg utan någon aria-label som kan ge kontext.
 • Det är inte möjligt att identifiera huvudinnehållet på sidan då det saknas en main-tagg.
 • Det är inte möjligt att gå direkt till innehållet då det saknas en så kallad skiplink.
 • Huvudnavigationen är svår att identifiera då det saknas semantisk uppmärkning som t.ex. en nav-tagg eller en aria-label på den lista som utgör huvudmenyn.
 • Listor på sidan kan vara svåra att förstå då de saknar en aria-label som erbjuder kontext.
 • Användare kan få svårt att hitta till undersidor då de möter en karusell tidigt på sidan som fungerar som navigation, men alla länkar i den leder till ett och samma ställe där liknande puffar upprepas längre ned på samma sida.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

 • Användare med begränsad finmotorik kan få svårt att byta ett bildspel som fungerar som navigering då klickmålen är små och sitter tätt tillsammans.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Sidan kan vara väldigt svår att tolerera för användare som störs av innehåll som rör sig, blinkar, scrollar eller uppdateras automatiskt då autospelande video täcker nästan hela skärmen på förstasidan och inte kan pausas. Scrollar användaren något längre ned finns ytterligare en animation som inte kan stoppas.
 • Användare kan få svårt att orientera sig på webbplatsen då den globala navigationen endast är en intern navigation för förstasidan. När besökare kommer till undersidor speglas det inte i navigationen utan navigationen på dessa sidor leder till ankarlänkar på förstasidan.
 • Sidan kan vara svår att förstå då en karusell med fem olika puffar alla leder till en och samma punkt, en grupp med snarlika puffar som leder till undersidor. Dessa i sin tur saknar något som tydliggör var användaren hamnat i strukturen.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Via Halland.

Senaste bedömningen gjordes den 30 mars 2022.

Redogörelsen uppdaterades senast den 31 mars 2022.

Vill du veta mer om Via Halland?

Kontakta oss på viahalland@regionhalland.se