Ett robust och utvecklat järnvägssystem i Halmstad

Halmstad järnvägssystem behöver utvecklas för att hantera det ökade behovet av person- och godstransporter på järnvägen. Därför är det viktigt att Halmstad C ges kapacitet att hantera uppställning av tåg samt skapar förutsättningar för näringslivets utveckling.

Därför behövs:

  • Ny uppställningsbangård och kompletterande åtgärder för att hantera ett ökat resande genom utvecklad tågtrafik
  • Anslutningsspår/triangelspår till hamnen för att skapa förutsättningar för näringslivet att utvecklas

Vill du veta mer om Via Halland?

Kontakta oss på viahalland@regionhalland.se