Integrerade arbetsmarknader

Halland är en del av flera lokala och regionala arbetsmarknadsregioner som växer. För att skapa goda förutsättningar för Hallands utveckling behöver vi knyta ihop arbetsmarknaderna och arbeta för snabba förbindelser till närliggande tillväxtmotorer.

För att stärka det regionala näringslivet och öka konkurrenskraften är det viktigt att identifiera dagens och framtidens behov av infrastrukturåtgärder för ett hållbart transportsystem för gods- och persontrafik.

De lokala och regionala arbetsmarknadsregionerna behöver knytas ihop med en utvecklad infrastruktur och kollektivtrafik som möter de funktionella behoven och bidrar till regional utveckling. Det är också av betydelse att arbeta för snabba förbindelser till och från omkringliggande tillväxtmotorer. Både de nationella, som Malmö och Göteborg, men även Stockholm såväl som internationella storstäder som Köpenhamn.

Planering utifrån långsiktiga infrastrukturbehov stärker det regionala näringslivet och möjliggör förstorade arbetsmarknadsregioner, men det skapar också tydlighet och trygghet som är viktig för näringslivets utveckling.

Vill du veta mer om Via Halland?

Kontakta oss på viahalland@regionhalland.se