Grön omställning

Transportsektorn står idag för nästan 70 procent av de halländska co2-utsläppen. För att lyckas med en grön omställning är investeringar i hållbara transporter avgörande.

Kraven på ökad regional tillgänglighet ökar samtidigt som transportsektorn måste minska sin klimatpåverkan. Vi behöver ställa om till ett fossilfritt transportsystem och minska energianvändningen. Det gör vi genom att flytta över både person- och godstransporter till järnvägen. Utvecklingen av järnvägssystemet i ett växande Sydvästsverige är dock påverkat av kapacitetsbrist, eftersatt underhåll och långa investeringsprocesser.

I Halland finns det behov av att anpassa transportsystemet utifrån både korta och längre resor. Här är hela resan med gång, cykel och kollektivtrafik också viktiga komponenter – tillsammans med teknikutveckling, digitalisering och elektrifiering. För att transportinfrastrukturen ska integreras som en del i den gröna omställningen är det en förutsättning att det finns miljövänliga och energieffektiva transportsätt som bidrar till attraktiva livsmiljöer.

Sammantaget finns det stor potential för alla dessa delar att bidra till att möta kraven på ett hållbart transportsystem.

Vill du veta mer om Via Halland?

Kontakta oss på viahalland@regionhalland.se