Ett tillgängligt transportsystem i hela Halland

För att utveckla attraktiva livsmiljöer i hela Halland krävs ett transportsystem som möter behoven och genererar samhällsutveckling. Åtgärderna som pekas ut i det halländska transportsystemet är viktiga för arbets- och studiependling men också för knyta ihop hela Halland.

Därför behövs:

  • Mötesstation i Knäred och station i Veinge utmed Markarydsbanan
  • Reinvesteringsåtgärder och åtgärder för att höja hastigheten på Viskadalsbanan
  • Ökad säkerhet på väg 26 genom 2+1-väg Halmstad –Oskarström inkl. GC-väg Halmstad – Åled

Vill du veta mer om Via Halland?

Kontakta oss på viahalland@regionhalland.se