Ett sydvästsverige och en Västkustbana rustad för framtiden

Halland är en del av ett växande sydvästsverige och är när sammankopplat med Göteborgs arbetsmarknad. För att hantera en ökad trafikering och bygga ett robust och pålitligt transportsystem behövs en ökad kapacitet krävs för att hantera person- och godstransporter utmed hela Västkustbanan idag och framöver. Genom mer kapacitet kan fler personresor ske på järnvägen och näringslivets transporter kan i större utsträckning flyttas över. En förutsättning för att utveckla tågtrafiken på Västkustbanan är kapacitetshöjande åtgärder.

Därför behövs:

  • Förbigångsspår mellan Mölndal – Kungsbacka och Kungsbacka – Varberg
  • Vändspårstation Kungsbacka inkl. partiellt fyrspår Kungsbacka C till Kungsbacka Hede
  • Fyrspår Kungsbacka –Mölndal
  • Utbyggnaden av dubbelspår på Västkustbanan mellan Helsingborg – Maria färdigställas
  • Fortsatt framdrift i processen kring en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör

Vill du veta mer om Via Halland?

Kontakta oss på viahalland@regionhalland.se